Çerçeve Metinler

syk

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ

TARTIŞMA ÇERÇEVE METİNLERİ

GİRİŞ

Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti Girişimi (SYK), bu broşürde yer alan metinlerle birlikte, ortak partiye giden yolda Program’a zemin teşkil edecek bir tartışma sürecini başlatıyor. Bu tartışmanın, ortak partinin kuruluşuyla tamamlanacak bir takvim çerçevesinde, 4 aylık bir süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Ardından gelen 2 ayda da Program’ın yazılması, tartışılıp onaylanması planlanıyor.

SYK sürecini başlatan bileşenler, onlarca yıllık devrimci mücadele pratiği içinde kurdukları ve giderek güçlenen yoldaşlık ilişkileriyle, kurulacak Komünist Parti’nin eylemine yön verecek bir devrimci programın ortak zeminine sahip olduklarının güveni ve öngörüsüyle yola çıkmıştır.

Bununla birlikte, Parti’nin inşa sürecini hızlı ama aceleci olmayan bir tarzla sürdürmek, bu yolun olağan ve gerekli evrelerini hakkını vererek geçmek, emin adımlarla yürümek niyetindeyiz. Kaldı ki Yeniden Kuruluş anlayışımız, işlerin “yukarıdan” kotarılması yerine bu süreçte yer alan her bir bireyin emeğiyle olduğu kadar sözüyle de kuruluşun öznesi ve sahibi olmasını emrediyor. Tartışmayı bu anlayışla örgütleyeceğiz.

SYK’yı başlatan bileşenler, üzerinde yer aldıkları komünist zeminin kendileriyle sınırlı olmayıp çok daha geniş bir alanı kapsadığının bilinciyle, bu düşünsel ve pratik zeminde yer alan, SYK’nın amaç ve yaklaşımını paylaşan her grup, çevre ve bireyi eşit kurucu özneler olarak süreçte yer almaya çağırmaktadır. Dolayısıyla bu tartışma programımızın kapıları da bu türden en geniş katılıma sonuna kadar açıktır.

Tartışma programımız yeterli sayıda SYK’lının bulunduğu her ilde, olabildiğince geniş katılımla gerçekleştirilecektir. Tartışmalarda çıkan sonuçlar, ifade edilen görüşler Parti Programı’nın yazımına temel teşkil edecektir.

Altını çizmek gerekir ki, bu tartışmalar, teorik sorunları nihai olarak çözmeye değil, bir “politik program” oluşturmaya yöneliktir. Kuşkusuz teorik tartışmalar bu programatik tartışmanın arka planını, derinliğini oluşturacak, onu etkileyecektir. Ama bir devrimci eylem programı oluşturmak için teorik sorunların “çözümünü” beklemek gerekmediği gibi, böyle bir “çözüm”ü beklemenin kendisi de Marksizmin sürekli yeniden üretimi anlayışıyla çelişir. Marksizm zeminindeki teorik tartışmalar, Parti faaliyetinin altından akan yer altı nehri gibi onu besleyerek ve ondan beslenerek, yenilenerek hep süregidecektir.

Tartışma programımız, 6 başlıktan (gerçekte 6 konu öbeğinden) oluşuyor. Bu başlıklar aşağıda listelenmiştir.

Bu broşürde yer alan “çerçeve metinler”, SYK Ortak Merkezi Kurulu (OMK) tarafından, tartışmaların önünü açmak, kolaylaştırmak için yapılan kısa sunum konuşmaları gibi hazırlanmıştır. “Ortaklaşılmış” ve “nihai” metinler değildirler; yazanların farklı üslup, ifade ve yer yer farklı görüşlerini içermektedirler. Kaldı ki bir tartışma programını başlatırken “ortaklaşılmış” ve “nihai” metinler sunmaya kalkmak, kendi başına bir çelişki oluştururdu. Dört başı mamur, derin analizler ve kesin hükümler içeren geniş kapsamlı sunum metinleri yerine kısa, tezler, tespitler ve sorular şeklinde hazırlanan metinlerin, olabildiğince çok sayıda katılımcıyı sözünü söylemeye teşvik edeceği kanısındayız.

Bununla birlikte, her SYK’lı tartışma konularına ilişkin görüşlerini herhangi bir sınırlama olmaksızın yazılı olarak tartışma ortamına sunabilir, sunmalıdır. Bu tür metinler, tartışma sürecini zenginleştirecek, yol gösterici olacaktır.

ORTAK MERKEZİ KURUL

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply